AKTUALNOŚCIINFORMACJE O STOWARZYSZENIUGALERIAMATERIAŁY DO POBRANIASPONSORZYKONTAKT
SPONSORZY

 

 

10.06.2020r.

 

PODZIĘKOWANIE

 

 

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku  oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku  serdecznie dziękują Panom: Tomaszowi Krzywińskiemu za wykonanie prac remontowych w sali gimastycznej oraz Pawłowi Tomczakowi za naprawę huśtawki na placu zabaw.

 

 

 

 


 

 

25.03.2019r.

 

PODZIĘKOWANIE

 

 

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku Pani mgr Barbara Gutkowska  oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku Pani mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękuje Panom Marcinowi Hartwichowi, Łukaszowi Przybyszewskiemu, Aleksandrowi Śmigielskiemu oraz Pawłowi Kubiakowi za pocięcie drzew przed budynkiem szkoły.

 

 


PODZIĘKOWANIE

 

 

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku Pani mgr Barbara Gutkowska  oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku Pani mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękuje Panom Janowi Badynie oraz Edwardowi Sobieszczykowi za usunięcie starych korzeni w pasie drogowym przed budynkiem szkoły. 

 

 

 

31.01.2019r.

 

Podziękowanie

Dyrektor szkoły mgr Barbara Gutkowska składa serdeczne podziękowania Państwu Dymarkowskim, Państwu Małek oraz Panu Paczkowskiemu za okazane wsparie i pomoc.

 

 

 

 

 

09.01.2019r.

 

Podziękowanie

Dyrektor szkoły mgr Barbara Gutkowska składa serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, którzy przekazali  odpis 1% od podatku dochodowego za rok 2017r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku tj.:

 

1. Hartwich Krzysztof i Agnieszka

2. Paczkowscy Gerard i Agnieszka

3. Luwańska Barbara

4. Holak Marek i Katarzyna

5. Wawrzyniak Wojciech i Alicja 

6. Patyk Przemysław i Magdalena

7. Patyk Aleksy i Krystyna

8. Wojtylak Przemysław

9. Przybyszewscy Łukasz i Magdalena

10. Nyga Tadeusz

11. Zaparucha Jerzy i Irena

12. Giza Stanisław i Zenona

13. Milejczak Elżbieta

14. Gutkowscy Jan i Barbara

oraz 6 darczyńcom, którzy pozostali anonimowi. Łączna kwota przekazanych środków wyniosła 818,01 zł. Kwota ta przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych tj. gier i programów edukacyjnych dla uczniów.

 

 

Dyrektor 

mgr Barbara Gutkowska

 


 

 

Bielsko, 08.11.2018r.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku serdecznie dziękuje Paniom: Agnieszce Matuszak, Marzenie Tomczak, Zofii Kubiak, Małgorzacie Dulik, Danucie Pina Ribeiro za pomoc w grabieniu liści na boiskach szkolnych.  

 


 

 

Bielsko, 23.04.2018r.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku serdecznie dziękuje Panu Paczkowskiemu za udostępnienie zdjęć z uroczystości Dnia Babci i Dnia Dziadka:

 

 

 

 


 

Bielsko, dn. 01.03.2018r.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy przeznaczyli swój odpis 1 % od podatku za 2016 r. dla naszych placówek oświatowych tj. Państwu:


1. Marioli i Krzysztofowi Skąpskim

2. Alicji i Wojciechowi Wawrzyniakom

3. Tadeuszowi Nydze

4. Marii i Janowi Wiąckom

5. Mariannie Czubachowskiej

6. Halinie i Jerzemu Wyrębkim

7. Annie Spychalskiej

8. Mariannie i Romanowi Tomczakom

9. Marcie Janos

10. Barbarze i Janowi Gutkowskim

11. Agnieszce i Krzysztofowi Hartwichom

12. Katarzynie i Gerardowi Paczkowskim

13. Dorocie i Sławomirowi Szpuleckim

14. Katarzynie i Markowi Holakom

15. Wandzie i Tadeuszowi Szpuleckim

16. Magdalenie i Przemysławowi Patyk

17. Halinie i Jackowi Sobczakom

18. Maciejowi Jasiak

19. Gabrieli Słowik

20. Krystynie i Aleksowi Patyk

21. Barbarze Kubackiej

22. Mirosławie Mikołajczak - Pankowskiej.

 

Oraz osobom, które prosiły o anonimowość podczas przekazania darowizny. 

 

 


 

 

Bielsko, dn. 25.01.2018r.

 

PODZIĘKOWANIE


Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznego Przedszkola w Bielsku mgr Barbara Gutkowska oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Ośwatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękują Paniom: 

Marzenie Tomczak, Kamili Tomczak, Krystynie Ciabach, Milenie Lewandowskiej, Sylwii Wojtylak - Gallas, Marioli Kuczyńskiej, Lidii Zwolińskiej, Wiolettcie Krajniak, Bogusławie Wojciechowskiej, Marii Paszkiewicz, Iwonie Kwiatkowskiej, Magdalenie Przybyszewskiej, Marzenie Wojciechowskiej, Agnieszce Byczkowskiej za przygotowanie ciast dla Babć i Dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 

 

 

 

 

 


 

Bielsko, dn. 02.01.2018r.

 

PODZIĘKOWANIE


Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznego Przedszkola w Bielsku mgr Barbara Gutkowska oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Ośwatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękują: 

-  Panom Ryszardowi i Michałowi Kunickim za zasponsorowanie dowozu naszych uczniów do szkoły.

- Państwu Bożenie i Andrzejowi Przybyszewskim za przekazanie uczniom worka orzechów włoskich z okazji świąt Bożonarodzeniowych.

 

 


 

Bielsko, dn. 12.09.2017r.

 

PODZIĘKOWANIE


Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznego Przedszkola w Bielsku mgr Barbara Gutkowska oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Ośwatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękują: 

- Państwu Katarzynie i Dariuszowi Smółkom za zasponsorowanie materiałów do wykonania remontu kuchni,

- Panu Pawłowi Tomczakowi za wykonanie i zasponsorowanie części mebli kuchennych,

- Pani Katarzynie Kopińskiej za przekazanie zabawek i gadżetów dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej,

- Państwu Agnieszce i Adamowi Matuszakom za wykonanie remontu ścian w kuchni,

- Panu Mariuszowi Ciepłemu za podłączenie instalacji elektrycznej. 

 


 

Bielsko, dn. 09.01.2017r.

 

PODZIĘKOWANIE


Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznego Przedszkola w Bielsku mgr Barbara Gutkowska oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Ośwatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękują Państwu Dymarkowskim za okazane wsparcie finasowe.

 


Bielsko, dn. 09.01.2017r.

 

PODZIĘKOWANIE


Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznego Przedszkola w Bielsku mgr Barbara Gutkowska oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Ośwatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękują Panu Bandochowi za ofiarowanie gałęzi świerkowych.

 


 

 

Bielsko, dn. 09.01.2017r.

 

PODZIĘKOWANIE


Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznego Przedszkola w Bielsku mgr Barbara Gutkowska oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Ośwatowego "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku mgr Alicja Wawrzyniak serdecznie dziękują wszystkim Państwu za  przygotowanie: wielu przepięknych stroików świątecznych na sprzedaż, poczęstunku dla gości, oraz dekorację sali z okazji „Wieczoru kolęd” 

 


 

 

Bielsko, dn. 01.12.2016r.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku serdecznie dziękuje:

* Państwu Katarzynie i Dariuszowi Smółkom za ufundowanie słodyczy na Andrzejki szkolne oraz za materiały do przygotowania dekoracji na Święta Bożego Narodzenia. 

*  Pani Kamili Pawlenkowicz za pomoc w dekoracji choinek świątecznych,

*  Pani Małgorzacie Dulik za przygotowanie dekoracji w postaci bałwana. 

 

 


Bielsko, dn. 21.11.2016r.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy przeznaczyli swój odpis 1 % od podatku za 2015 r. dla naszych placówek oświatowych tj. Państwu:

 

 

 


Bielsko, dn. 09.05.2016r.

PODZIĘKOWANIA 

 

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje rodzicom i innym osobom, które pomagały przy rozłożeniu namiotu, tj. pani Kamili Pawlenkowicz, pani Beacie Nydze, pani Katarzynie Krzywińskiej oraz panu Michałowi Przybyszewskiemu, panu Pawłowi Kubiakowi i panu Wiesławowi Bandoszowi za umocnienie namiotu. 

Panu sołtysowi Andrzejowi Witulskiemu dyrektor szkoły serdecznie dziękuje za naprawę ogrodzenia przy boisku szkolnym.

 

 

 


 

 

 

Bielsko, dn. 21.03.2016r.

PODZIEKOWANIA

 

Serdecznie dziekujemy wszystkim Rodzicom dzieci z Punktu Przedszkolnego, Niepublicznego Przedszkola oraz klas I i III NSP za przygotowanie przepięknych strojów dla naszych wychowanków i uczniów na przedstawienie z okazji Dnia Wiosny.

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

  


 

 

 

 

 

 


 

 


  


  

 

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".