AKTUALNOŚCIINFORMACJE O STOWARZYSZENIUGALERIAMATERIAŁY DO POBRANIASPONSORZYKONTAKT
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:

  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - organizuje się je w szkole dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego
    dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - organizuje się je w szkole dla uczniów
    z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, które uniemożliwiają im uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej
    dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.
  • zajęć rozwijających kompetencje społeczne - organizuje się je dla uczniów mających problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 

 

Godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:

wtorek:

kl. I – II – 11.40 – 12.35

 

Godziny zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne:

wtorek:

kl. II  - 9.40 - 10.25

czwartek:

kl. I - 9.40 - 10.25

 

Godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

Poniedziałek:

kl. I – 13.30 – 14.15

 

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".